top of page

Våra Tjänster

_______

Vi är måna om hur olika verksamheter kräver olika mycket tid. Vi baserar våra lösningar efter dina behov, verksamhetsbeskrivning och den bransch du tillhör. På så sätt skapar vi rätt förutsättningar för ett lyckat samarbete.

Tillsammans sätter vi upp en plan på vad vi skall göra och vad du skall göra.

Löpande bokföring

För att kunna styra och fatta rätt beslut i ett företag krävs en noggrant skött bokföring. Vi upprätthåller den löpande bokföringen enligt god redovisningssed,
gällande lagar och normer.

Löner

Löner kan uppfattas som krävande för vissa företag. Vi erbjuder möjligheten att sköta hela eller delar av löneadministrationen i ditt företag.

Bokslut och årsredovisning

Vid slutet av ett räkenskapsår upprättar vi ett bokslut samt den dokumentation som krävs. Vi upprättar årsbokslut, förenklade bokslut och årsredovisningar enligt god redovisningssed, lagar och normer.

Skatter och deklarationer

Vi upprättar deklarationer åt olika bolagsformer samt privatpersoner.
Det kan vara allt från bolagets olika deklarationer till din personliga inkomstdeklaration.

Rådgivning

Ibland kan det dyka upp frågor som rör verksamheten eller regelverk. Vi finns som en bollplank för att du skall kunna förstå det du funderar över och fatta rätt beslut.

Revision

För bolag som har revisorsplikt ser vår externa samarbetspartner till att revision upprätthållas. 

Processen

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt gör vi en behovsbedömning tillsammans med dig. 

bottom of page